Tu jesteś: Spółdzielnia

Godziny przyjęć interesantów:

Dyżury członków Zarządu Wtorki

11:00 - 13:00

15:00 - 17:00

Zespół ds. członkowsko-mieszkaniowych Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek 11:00 - 17:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 10:00 - 14:00

Dział czynszów

Wkłady mieszkaniowe

Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek 11:00 - 17:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 10:00 - 14:00

 


W wyniku podziału Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bawełna" z dniem 1 stycznia 1980 r. rozpoczęła działalność Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zarzew". Zasoby Spółdzielni są zlokalizowane w dwóch osiedlach: Łęczycka – Przędzalniana i Zarzew, w których mieszka ponad 16 tys. osób. Według stanu na dzień 30.09.2012 r. Spółdzielnia zarządza: terenami o powierzchni 55,5 hektara, 113 budynkami z 8339 mieszkaniami (w tym 3117 "uwłaszczonych"), 165 lokalami użytkowymi znajdującymi się w 12 pawilonach i w budynkach mieszkalnych, 121 garażami (w tym 14 garaży "uwłaszczonych"). Łączna powierzchnia lokali wynosi 380 tys m2.

Lokalizacja biura SM "Zarzew" zamieszczono poniżej:

POLECAMY
×