Tu jesteś: Spółdzielnia ->Rada nadzorcza

Dyżury   RADY    NADZORCZEJ   SM.  „ZARZEW”    odbywają   się    w  każdy   pierwszy   wtorek   miesiąca w  godzinach  16:30 -  17:30.

 

LUSTRACJA  SPÓŁDZIELNI

List polustracyjny Krajowej Rady Spółdzielczej z pełnej lustracji działalności Spółdzielni obejmującej okres 01.01.2010 - 31.12.2012 r.

Protokół z pełnej lustracji działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew" lata 2010 - 2012 znajduje się do wglądu dla Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morcinka 1 pok. 11 lub 17 w godzinach urzędowania.

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SM. „ZARZEW”,

kadencja 2018 – 2021:

 • Sławomir Bednarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Ryszard Jakimiak – Zastępca Przewodniczącego
 • Elżbieta Adamala – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Elżbieta Pawłowska-Pietrzyk – Przewodnicząca Komisji ds. ekonomicznych
 • Julia Szczepaniak– członek Komisji ds. ekonomicznych
 • Jadwiga Jurek – członek Komisji ds. ekonomicznych
 • Konrad  Sodol – członek Komisji ds. ekonomicznych
 • Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji ds. technicznych
 • Marek Kotras – członek Komisji ds. technicznych
 • Walenty Walisiak – członek Komisji ds. technicznych
 • Andrzej Kowalski – członek Komisji ds. technicznych
 • Radosław Kamiński – Przewodniczący Komisji ds. społecznych
 • Anna Olczyk – członek Komisji ds. społecznych
 • Wanda Jaruga – członek Komisji ds. społecznych
POLECAMY
×