Tu jesteś: Kontakt

Siedziba Spółdzielni ul. Gustawa Morcinka 1

Sekretariat

42 25 17 560

fax 42 25 17 550

biuro@zarzew.lodz.pl

Zespół d.s. członkowsko-mieszkaniowych

42 25 17 551

Zespół d.s. technicznych

42 25 17 553

Zespół d.s. technicznych

42 25 17 557

Zespół d.s. technicznych, Lokale użytkowe

42 25 17 582

Dział Administracyjno-Gospodarczy /obsługa administracyjna pracowników Spółdzielni /

42 25 17 554

42 25 17 558

Stan. ds. samorządowych, Radcy Prawni

42 25 17 555

Kasa

42 25 17 556

Kadry Zofia Mikołajczyk

42 25 17 559

Dział czynszów

42 25 17 562

42 25 17 563

czynsze@zarzew.lodz.pl

Księgowość

42 25 17 564

Księgowość - wkłady mieszkaniowe

42 25 17 565

Księgowość - Gł. Księgowy Anna Zapart

42 25 17 566

Rachuba

42 25 17 567

Kierownik czynsze Ewa Kuźmińska

42 25 17 568

 

Administracja Osiedla "ZARZEW" ul. Grota Roweckiego 4

Sekretariat, Kierownik Sławomir  Graczyk

42 25 17 570

Administratorzy

42 25 17 572

Technicy - zgłaszanie awarii

42 25 17 573

usterki.z@zarzew.lodz.pl

Konserwatorzy

42 25 17 574

 

Administracja Osiedla "Łęczycka-Przędzalniana" ul. Ozorkowska 2/6

Kierownik Tomasz  Kaszczyk

42 25 17 576

Pracownicy administracji - zgłaszanie awarii

42 25 17 576

usterki.l@zarzew.lodz.pl

 

Dom Kultury "Zarzewie" ul. Wandurskiego 4

Kierownik Barbara Kotynia

42 25 17 577

 

Świetlica Osiedlowa "Smyk" ul. Przędzalniana 133

Kierownik Sławomira Kamińska-Jakimiak

42 257 17 67

POLECAMY
×