Tu jesteś: Przetargi

Ogłoszenie   dot.  przetargu  nieograniczonego   na  ustanowienie  odrębnej   własności   dla  dwóch  lokali  mieszkalnych 

--------------------------------------------------

Ogłoszenie  nr  1  dot.  przetargów  na  roboty  remontowo - budowlane  i  instalacyjne 

SIWZ  dot.  ocieplenia  stropodachu  wraz  z wykonaniem  pokrycia  dachu  w  pawilonie  nr 123 

SIWZ  dot. częściowej  wymiany  wykładzin  na  korytarzach   budynku 

SIWZ  dot. robót   wodno-kanalizacyjnych  i instalacyjnych  (przetarg  obejmuje  2 niezależne zakresy)

SIWZ  dot.  robót  bitumicznych  (naprawa  nawierzchni asfaltowej - 3 niezależne  zakresy)

 --------------------------------------------------

Ogłoszenie  nr 2  dot.  3 przetargów  na   roboty   remontowo - budowlane 

SIWZ  dot. prac  remontowych  w  2  niezależnych zakresach (zakres I -  Remont  schodów  zewnętrznych,  barierek  schodowych i  balustrady   w  pawilonie  oraz  zakres II - Remont  balustrad  i  balkonów  wraz  z  opracowaniem  dokumentacji  projektowej  w  2  budynkach  mieszkalnych) 

SIWZ  dot.  wymiany  drzwi  wewnętrznych  w  wiatrołapach  w  1  budynku  mieszkalnym 

SIWZ  dot. malowania  klatek  schodowych  i  piwnic  w  2  budynkach  mieszkalnych  

Ogłoszenia dostępne są w formacie PDF.
Do ich odczytania potrzebny jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony producenta
www.adobe.com

 

POLECAMY
×