Tu jesteś: Przetargi

Ogłoszenie  dot.  przetargu   na  ustanowienie  odrębnej  własności  na  ul.  G. Roweckiego  14  

_________________________________

Ogłoszenie  nr 1  dot. przetargów na roboty remontowo - budowlane 

SIWZ dot.remontu  instalacji klap  dymowych  na  system  oddymiania  grawitacyjnego  wraz   z opracowaniem  dokumentacji  projektowej

SIWZ dot. wymiany i montażu nasad obrotowych kominowych

SIWZ dot. remontu  i  odnowienia   63 szt. wiatrołapów  w  23 budynkach 

SIWZ dot. malowania  i  odgrzybiania  (szczytu północnego)  elewacji  budynku 

SIWZ dot.  malowania  klatek  schodowych  i  pomieszczeń piwnic

SIWZ dot. wymiany drzwi na  drzwi  przeciwpożarowe  do piwnic i korytarzy

_________________________________

Ogłoszenie nr 2  dot. przetargów na roboty remontowo - budowlane  

SIWZ dot.  robót  dekarskich  (miejscowe naprawy wraz usługa pogotowia dekarskiego  oraz  wymiana wyłazów  dachowych)

SIWZ  dot.  remontów  balkonów, loggii  wraz z funkcją  pogotowia  technicznego (budowlanego w zakresie ww.prac)  oraz  drobnych  robót  budowlanych   

________________________________

Ogłoszenie  nr  3  dot.  przetargów  na  roboty  remontowo - budowlane 

SIWZ  dot. naprawy  opaski  wokół   12  budynków na  Os  Zarzew

SIWZ dot. odnowienia  części  elewacji  wokół    budynku nr 135 

SIWZ  dot.  robót  bitumicznych  (naprawa  nawierzchni asfaltowe)

SIWZ dot.  wymiany WLZ i instalacji  elektrycznych  na  podstawie  istniejcej  dokumentacji  projektowej

Uzupełnienie  SIWZ  dot.  wymiany WLZ i instalacji  elektrycznych  na  podstawie  istniejcej  dokumentacji  projektowe o dodatkowe  prace  instalacyjne

SIWZ dot. remontu  instalacji  odgromowej  i wykonie  instalacji  oswietlenia 

________________________________

Ogłoszenie  nr  4  dot.  przetargów  na  roboty wodno-kanalizacyjne , instacyjne,  nawierzchniowe-infrastruktura ,  remontowo - budowlane 

SIWZ dot. wymiany  zaworów  grzejnikowych  na  zawory termostatyczne  z  głowicami "Danfoss"

SIWZ  dot. robót   wodno-kanalizacyjnych  i instalacyjnych  (przetarg  obejmuje  11 niezależnych zakresów)

SIWZ  dot. robót  nawierzchniowych - infrastruktura, remontowo-budowlanych  (przetarg  obejmuje  5 niezaleznych  zakresów)    

SIWZ dot.  odnowienia  terenu  wraz  z pomnikiem  "Zarzew"  na  podstawie  opracowanej  dokumentacji  projektowej w  zakresie zagospodarowania  terenu. 

_________________________________

Ogłoszenie  nr 5  dot. przetargów na roboty remontowo - budowlane 

SIWZ dot.  wykonanie montażu  geokraty  pod miejsca  parkingowe

SIWZ dot. wykonanie zadaszenia wraz z naprawą nawierzchni  terenu  patio, wykonanie odwodnienia, naprawa i malowanie wewnątrz  patio  w paw. 68 

 

Ogłoszenia dostępne są w formacie PDF.
Do ich odczytania potrzebny jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony producenta
www.adobe.com

 

POLECAMY
×